side-area-logo

Jakość

Toscana Pellet® stawia na jakość. Wiele lat w branży nauczyło nas, że Klienta może zjednać sobie długofalowo poprzez dostarczanie mu pelletu o stałych, niezmiennych parametrach.

Celem uniknięcia przykrych niespodzianek czy reklamacji nasza firma kontroluje jakość dwutorowo:

  • na miejscu u Producenta – w przypadku kontraktowania nowych Producentów oraz okresowo w czasie trwania współpracy. Kontroli podlega przede wszystkim wielkość rozkruszu, twardość, długość frakcji, rodzaj surowca, kolor i wilgotność pelletu.
  • okresowo w naszych piecach – w przypadku nowych i obecnych Producentów. Posiadamy specjalistyczne narzędzia pomiarowe oraz piece, w których spalamy wybrany pellet sprawdzając jego parametry (KALORYCZNOŚĆ, ilość popiołu, ewentualne powstawanie spieków i inne).

Potwierdzona jakość produktów Toscana Pellet® zaowocowała otrzymaniem dwóch najważniejszych certyfikatów potwierdzających ich najlepsze parametry:

Certyfikatu ENplus A1 (kliknij tutaj, aby zobaczyć)

Certyfikatu DINplus 

Certyfikaty dotyczące naszych wyszczególnionych produktów obligują nas do utrzymania najwyższego – europejskiego poziomu jakości.

Co to jest Certyfikat ENplus A1?

Norma ENplus została przyjęta przez europejskich producentów pelletu, a swoim zasięgiem obejmuje wytyczne unijnej normy EN 14961-2 wprowadzonej w 2011 roku. Porozumienie podjęte w ramach European Biomass Association AEBIOM oraz wchodzącego w jej skład European Pellet Council miało na celu wprowadzenie normy ujednolicającej jakość pelletu na rynku europejskim i spowodowanie braku konieczności stosowania wewnętrznych norm krajowych.

Istnieją dwie podstawowe normy ENplus: ENplus A1 oraz ENplus A2, przy czym ta pierwsza charakteryzuje się wyższymi standardami, jakie musi spełniać pellet oznaczony jej sygnaturą.

Certyfikat ENplus A1 jest wydawany jest przez European Pellet Council i otrzymuje go firma, która oferuje najwyższą jakość produktu wg ustalonych, restrykcyjnych norm. Pellet Toscana Pellet® oznaczony ENplus A1 nr PL 306 gwarantuje naszym Klientom powtarzalność jakości pelletu i obliguje nas do utrzymania najwyższego jej poziomu w skali europejskiej.

Co to jest Certyfikat DINplus?

Wcześniej niż European Pellet Council, naprzeciw wymaganiom rynku wyszedł instytut certyfikujący DIN CERTCO, który już w 2002 roku stworzył certyfikat DINplus, potwierdzający również najwyższą jakość pelletu. Do tamtej pory posługiwano się austriacką normą ÖNORM M 7135 oraz niemiecką DIN 51731. Z tych dwóch norm stworzono DIN PLUS – jako nowy, jednolity standard.

Posiadanie certyfikatu DINplus stanowi niepodważalny dowód na to, że produkowane przez danego producenta wyroby spełniają wymagania międzynarodowych standardów jakościowych.

Dzięki zakupowi pelletu z certyfikatem DINplus Toscana Pellet® Klienci mogą mieć pewność, że paliwo jest wyprodukowane z czystej trociny bez niedozwolonych dodatków, jest ekologiczne, wysokokaloryczne i eksploatowane przez niego urządzenie grzewcze na pellet będzie pracowało bezawaryjnie.